Polityka prywatności

Szanujemy Twój czas, zarówno jeśli jesteś już naszym klientem lub w przyszłości nim będziesz. Naszą misją jest realizacja Twoich potrzeb w jak najkrótszym czasie, dlatego działamy niezwłocznie na Twoją rzecz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym, w zakresie ochrony danych osobowych.

Gdy nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: PremiumState sp. z o.o., NIP: 5833495933, KRS: 0001073623, ul. Toruńska 26/2a, 80-747 Gdańsk (dalej PremiumState)
 2. Z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@premiumstate.pl możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 3. Gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i ekspertom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
 4. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby newslettera – dopóki nie wycofasz swojej zgody;
 5. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatycznie przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 7. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter,

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.premiumstate.pl

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić się co do Twojej tożsamości, zidentyfikować Cię i zweryfikować.

Gdy już jesteś naszym Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 2. PremiumState sp. z o.o., NIP: 5833495933, KRS: 0001073623, ul. Toruńska 26/2a, 80-747 Gdańsk (dalej PremiumState)
 3. Z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@premiumstate.pl możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 4. Podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy;
 5. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa oraz po jej wykonaniu, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby newslettera – dopóki dopóty nie wycofasz swojej zgody;
 6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 8. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.premiumstate.pl

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, zidentyfikować Cię i zweryfikować.

Dla Kandydatów do pracy w PremiumState:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 2. PremiumState sp. z o.o., NIP: 5833495933, KRS: 0001073623, ul. Toruńska 26/2a, 80-747 Gdańsk (dalej PremiumState): rodo@premiumstate.pl
 3. Z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: rodo@premiumstate.pl; możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 4. Podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres trwania danej rekrutacji a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – dopóki dopóty nie wycofasz swojej zgody;
 6. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
 8. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w wymaganych klauzulach szczegółowo opisaliśmy, co się stanie, gdy nie udzielisz konkretnej zgody – w zależności od klauzuli – nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dodatkowych danych i/lub nie będziemy mogli ich przetwarzać na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (i) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (ii) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Strony i korzystającego w jej ramach z oferowanych usług.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet;
 • dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram